Program 10. Slovenskega foruma inovacij


Program povezuje Tina Drolc.
08:45 - 09:15

Registracija in mreženje

09:15 - 09:30

Otvoritev 10. Slovenskega foruma inovacij

09:30 - 09:30

Ideja ni vse

Samo podjetniki in managerji, ki vsakodnevno inovirajo in se prilagajajo na spremembe v poslovnem okolju, žanjejo uspeh na dolgi rok in obstanejo v poslu. Dobra ideja samo je kaplja v morje. Dejansko je uspeh v poslu posledica sposobnosti prilagajanja navzven in hitrosti uvajanja sprememb navznoter. Kako to filozofijo živeti v praksi in uspeti, bo predstavljeno s strani izkušenih praktikov.

09:30 - 10:00

Kaj je (re)inovacija?

Otvoritveno predavanje.

10:00 - 10:30

Kako ohranjati inovativnost v podjetniškem mišljenju?

Moderiran pogovor.


Tone Stanovnik Špica International
10:30 - 10:30

Sanjsko moštvo

Tako poslovneži kot trenerji olimpijskih ekip vedo, da je za uspeh potrebna uglašena ekipa izjemnih talentov. Kako kreirati zmagovalno moštvo, ga razvijati in kje iskati izjemne sodelavce? Kako deliti vizijo znotraj moštva in privabljati najboljše talente? Odgovore bodo ponudili udeleženci okrogle mize na temo "Sanjsko moštvo".

10:30 - 11:00

Kje najti soborce, ki pomagajo inovacijo pripeljati na trg?

Moderiran pogovor.

Barbara Bregar-Mrzlikar CEED Slovenia
dr. Blaž Zupan Katedra za podjetništvo, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Ksenja Božič BB Consulting
Niko Slavnič IEDC, Bled School of Management
Stanislava Vabšek (moderatorka) Iniciativa Start:up Slovenija
11:00 - 11:00

Prva pomoč

Kdo so slovenski podporniki podjetniško inovativnih, kaj ponujajo in kako delujejo? Komu lahko najbolj pomagajo, v katerih fazah in zakaj so posebni? Vse to v eni uri preko kratkih in jedrnatih predstavitev iz prve roke.

11:00 - 12:00

Hitre predstavitve (pitching) podpornega okolja za inovativne

Hitre predstavitve (pitching).

Barbara Bregar-Mrzlikar CEED Slovenia
Dorijan Maršič UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
Lidija Honzak Ljubljanski univerzitetni inkubator
Marjana Majerič Tehnološki park Ljubljana
Matej Rus Tovarna podjemov, Iniciativa Start:up Slovenia
Mitja Mikuž Primorski tehnološki park
Mladen Dakić COINVEST investicijska platforma
Tomaž Frelih Hekovnik, startup šola
Urška Jež ABC Business Accelerator
12:00 - 13:00

Odmor za kosilo in mreženje

12:45 - 13:00

Startup branding funnel

Predstavitev orodja za pomoč pri razumevanju, razvoju, implementaciji in vzdrževanju močnih blagovnih znamk

prof. dr. Mitja Ruzzier Fakulteta za management, Univerza na primorskem
13:00 - 13:00

Poslovni modeli

Večletni poslovni načrti so preživeti; danes se govori o agilnih poslovnih modelih, ki stavijo na hitro testiranje na trgu in pridobivanje povratnih informacij od kupcev. Kakšne so razlike med različnimi poslovnimi modeli, kje zaslužiti na trgu ter kako postaviti in spremljati ključne kazalce poslovanja, bodo glavne teme tega vsebinskega sklopa.

13:00 - 13:30

Razlika med hardverskim in softverskim poslom

Predavanje.

Aleš Špetič Cubesensors / Koto
13:30 - 14:00

Izziv postavljanja ključnih kazalnikov uspeha (KPI)

Predavanje.

Simon Belak GoOpti
14:00 - 14:00

R&R za trg

Sklop bo predstavil znanstvene dosežke s področja tehnike, ki so prenosljivi v industrijo oz. so nastali v sodelovanju z industrijo. Panelna razprava se bo dotaknila prehoda obetavnih tehnologij iz laboratorija na trg, cone udobja, ki jo s tem znanstveniki zapuščajo in izzivov, kako se tega lotiti in začeti podjetniško pot z znanstvenim izhodiščem.

14:00 - 14:30

Odlični v znanosti 2015

Predstavitev znanstvenih dosežkov s področja tehnike v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost.

dr. Albin Pintar Kemijski inštitut, Ljubljana
dr. Marjan Bele Kemijski inštitut Ljubljana
dr. Peter Panjan Institut Jožef Stefan
dr. Rok Petkovšek Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
dr. Simon Pevec Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
14:30 - 15:00

Prenos znanja v slovenska podjetja in dvig konkurenčnosti na globalnem trgu

Moderiran pogovor. Raziskovalcem se pridružita še dva govorca.

Špela Stres CTT, Institut Jožef Stefan
Štefan Furlan Optilab Analytics
Urška Kristan (moderatorka) Slovenska tiskovana agencija
15:00 - 15:00

Prototipna prodaja

Kako ustvariti produkte, ki si jih ljudje želijo? S preverbo hipotez na trgu. Interakcija s prvimi uporabniki /kupci je ključna, pristop financiranja podjetja in komercializacije produktov pa različen. Predavanji bosta v tem sklopu ponudili vprašanja, kako začeti in uspeti v poslu brez zunanjega financiranja in kje uporabiti pristop množičnega financiranja poslovne ideje. Iz prve roke od poslovneža, ki je sprobal in uspel v obeh pristopih. Da smo ljudje vizualna bitja in da je super pomembno, kako produkt vizualno-funkcionalno zasnovati, v okrogli mizi z naslovom "Dizajn prodaja".

15:00 - 15:30

Tradicionalna pot ali množično financiranje

Predavanje.

Rok Uršič Instrumentation Technologies
15:30 - 16:00

Dizajn prodaja

Moderiran pogovor.

Luka Stepan Gigodesign
Matej Feguš Donar
Mitja Mavsar (moderator) Samostojni svetovalec
16:00 - 17:00

INOVIRAMO ODGOVORNO DO LJUDI IN NARAVE - RAZGLASITEV PREJEMNIKOV NAGRADE ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST HORUS 2015

Inovacije in procesi inoviranja v podjetjih so oz bi morali biti zelo odgovorni do ljudi in narave. Družbena odgovornost bi morala biti prepoznana kot ključna vrednota v podjetjih, dobro integrirana v vsak proces poslovanja, upravljanja, sprejemanja odločitev in dejanj. Tudi v Sloveniji imamo vedno več družbeno odgovornih podjetij. Zato vas vabimo, da se udeležite slavnostne podelitve Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2015. Nagrado in priznanja bomo podjetjem, zavodom in posameznikom podelili že sedmič. Podeljujemo jo IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, SPIRIT Slovenija, javna agencija, in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji.

17:30 - 18:15

Podelitev priznanj najboljšim inovacijam 10. Slovenskega foruma inovacij

Vsa predavanja potekajo v angleškem jeziku. Prevajanje ni zagotovljeno.

Program povezuje Tina Drolc.
09:00 - 09:30

Registracija in mreženje

09:30 - 09:30

Od tu naprej

Katero vodilo izbrati za globalno uveljavitev slovenskega podjetniško-inovativnega potenciala? Sklop naslavlja najprej trend uveljavljanja socialnega podjetništva, ki v ospredje postavlja družbene koristi, ne zgolj maksimiziranje dobička, kar naj bi bila glavna funkcija klasičnega podjetništva. Zaključi se z delitvijo izkušenj in pogledom v prihodnost preteklih nagrajencev Slovenskega foruma inovacij.

09:30 - 10:00

Družbeni učinki in trajnostna rast

Predavanje.

David Barrie Wild Blue Cohort
10:00 - 10:30

Pogovor z alumni SFI

Moderiran pogovor.

Alenka Hren SPIRIT Slovenija, javna agencija
Marko Lotrič LOTRIČ Meroslovje
Matija Geržina ATech elektronika
Sašo Sušnik GoOpti
10:30 - 10:30

Rast podjetja

Sklop se dotika temeljev za uspešno snovanje, vodenje in uveljavljane inovativnih podjetij v mednarodnem prostoru. Kako postaviti podjetniško strategijo za kontinuirano rast na inovacijah temelječih globalnih produktih in nadaljevati pot navzgor sta izziva, ki ju mora obvladati drzen globalni podjetnik. Moderiran pogovor »Mehanizmi financiranja rasti« organiziran v sodelovanju s COINVEST Investicijsko Platformo.

10:30 - 11:00

Kako najti skrivnost?

Predavanje.

Kristjan Pečanac Hekovnik, startup šola
11:00 - 11:30

Upravljanje s spremembami

Moderiran pogovor.

Alenka Hren SPIRIT Slovenija, javna agencija
Iztok Klančnik Hewlett-Packard
11:30 - 12:00

Izzivi za mednarodni uspeh

Predavanje.

Rupesh Chatwani indoo.rs, Sumerian Partners
12:00 - 13:00

Odmor za kosilo in mreženje

13:00 - 13:30

Podjetniške finance: mednarodna perspektiva

Predavanje.

Carlos M. DaSilva HEG School of Management Switzerland, Founder Institute Silicon Valley
13:30 - 14:15

Največje napake podjetnikov pri razvoju globalnih produktov

Matt Mayfield Telekta
14:15 - 14:45

Mehanizmi financiranja rasti

Moderiran pogovor.

mag. Maja Tomanič Vidovič Slovenski podjetniski sklad
Matjaž Mušič Oddelek za zavarovanje kreditov in investicij, SID banka
Moshe Sarfaty Krypton Venture Capital
Ulla Hudina Kmetič Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Urban Lapajne (moderator) Iniciativa Start:up Slovenija
14:45 - 14.45

Globalna domincija

Sklop bo ponudil vpogled, s čim so soočeni globalni podjetniki iz Slovenije in razmišljanja, na kaj staviti za uspešno prihodnost slovenskega izvozno usmerjenega podjetništva. Ali Slovenci imamo in znamo delati globalno dominantna podjetja. Moderiran pogovor »Za kaj se specializirati?« organiziran v sodelovanju s COINVEST Investicijsko Platformo.

14:45 - 15:15

V pisarno ob dveh - izzivi globalnega poslovanja

Moderiran pogovor.

15:15 - 16:00

Za kaj se specializiramo?

Moderiran pogovor.

Peter Globokar Mooreland Partners
Ulla Hudina Kmetič Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
16:00 - 17:00

Zaključek in mreženje



Želite natisniti program?