SPIRIT Slovenija

Inovativnost in dizajnNa podlagi izhodišč akcijskega načrta za spodbujanje uporabe oblikovanja v gospodarstvu smo v okviru SPIRIT Slovenija, javne agencije v letošnjem letu začeli vzpostavljati tako imenovani center inovativnosti in dizajna - Center ID, ki naj bi postal stična točka interesov gospodarstva, stroke in države.

Ključna vloga Centra ID bo osveščanje podjetij o pomenu dizajna izdelkov in storitev, ki ima ključno vlogo pri izvajanju poslovne strategije in procesov v podjetju, to pa lahko pomembno prispeva k povečanju dodane vrednosti izdelkom in storitvam.

V letošnjem letu bomo v okviru Centra ID ponudili:

  • spletni portal, namenjen informiranju in osveščanju širše javnosti ter ponudbi in povpraševanju med podjetji in oblikovalci,
  • pomoč pri reševanju dizajnerskih projektov z možnostjo vključevanja podjetij in oblikovalcev v bazo ponudbe in povpraševanja na spletu
  • natečaj za povezovanje podjetij in mladih oblikovalcev
  • katalog dosežkov slovenskega industrijskega oblikovanja in distribucija preko veleposlaništev v tujino
  • organizacija odmevnejših mednarodnih dogodkov in posvetov s področja dizajna
  • regijske delavnice in delavnice v okviru jesenskih nacionalnih dogodkov.

Za več informacij v zvezi z aktualno ponudbo Centra ID nam lahko pišete na naslov wfmlp/hmbofsAtqjsjutmpwfojb/tj