SPIRIT Slovenija

Inovativno okoljeSPIRIT Slovenija, javna agencija (prej JAPTI) je že vrsto let zadolžena za  oblikovanje in razvoj inovativnega okolja. SPIRIT Slovenija, javna agencija, koordinira, usmerja, vrednoti in sofinancira delovanje številnih podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev in tehnoloških parkov. V koncentriranih infrastrukturnih in strokovnih središčih se ustvarjajo znanja ter nove inovativne in tehnološko naravnane podjetniške zamisli, izvaja pa se tudi njihova komercializacija.

V skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo SPIRIT Slovenija, javna agencija, vodi Evidenco subjektov inovativnega okolja, ki je sestavljena iz evidence A in evidence B.

Seznam subjektov inovativnega okolja - evidenca A:

UNIVERZITETNI INKUBATORJI:

PODJETNIŠKI INKUBATORJI:
TEHNOLOŠKI PARKI: 

 

Seznam subjektov inovativnega okolja - evidenca B: