SPIRIT Slovenija

Družbe tveganega kapitalaTvegani kapital so lastniške naložbe v gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje in se ni trgovalo na organiziranem trgu ter katerih vrednostni papirji se vlagajo po načelu aktivnega upravljanja v obliki:

 • povečanja osnovnega kapitala z vložki ali
 • ustanovitve gospodarske družbe.

Tvegani kapital se v skladu z veljavno zakonodajo vlaga z namenom:

 • financiranja razvoja začetnega koncepta poslovnega modela podjetja (semenski kapital),
 • financiranja razvoja izdelkov ali storitev in začetnega trženja (zagonski kapital),
 • financiranja nadaljnjega razvoja podjetja za povečanje proizvodnih zmogljivosti, razvoj trga, izdelkov ali storitev in zagotavljanje dodatnega obratnega kapitala (razširitveni kapital).

V skladu z Zakonom o družbah tveganega kapitala (Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09 - ZDTK-A) vodi Ministrstvo za gospodarstvo Register družb tveganega kapitala (DTK). V nadaljevanju je predstavljen seznam vseh DTK vpisanih v Register družb tveganega kapitala.

 1. Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., Tehnološki park 21, Ljubljana (Skupni kapital: 18,405 mio €)
 2. DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o., Slomškova 8, Ljubljana (Skupni kapital: 8 mio €)
 3. META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., Teslova 30, Ljubljana (Skupni kapital: 10,207 mio €)
 4. Sklad poslovnih angelov, družba tveganega kapitala, d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana (Skupni kapital: 5,392 mio €)
 5. Sklad tveganega kapitala Taxgroup, družba tveganega kapitala, d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana
 6. Metuzalem, družba tveganega kapitala, d.o.o., Kotnikova 14, Ljubljana
 7. Vzpon, družba tveganega kapitala, d.o.o., Teslova 30, Ljubljana
 8. SCS, družba tveganega kapitala, d.o.o., Rečiška 11, Bled
 9. STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o., Zalaznikova 24, Ljubljana
 10. P.E.N., Prva energijska naložba, družba tveganega kapitala d.o.o., Tehnološki park 20, Ljubljana

Uradni register družb tveganega kapitala