Seznam prijavljenih inovacij

V okviru vseslovenskega nabora inovacij, ki je potekal v obdobju od junija do septembra 2013, je SPIRIT Slovenija, prejela 127 prijav. Na podlagi rezultatov nacionalne ocenjevalne komisije bo SPIRIT Slovenija predstavila 47 najboljših:

  • 36 inovativnih proizvodov,
  • 9 inovativnih storitev in
  • 2 inovativna poslovna modela.

Med vsemi prijavljenimi inovacijami  je bilo prijavljenih 82 proizvodov, 39 storitev in 6 poslovnih modelov. Največ prijav so oddala mikro, majhna in srednja podjetja in sicer kar 80. Sledili so inovatorji posamezniki oz. skupine inovatorjev s 34 prijavami, 8 prijav so oddali dijaki, študenti in mladi raziskovalci, 1 prijavo veliko podjetje in 4 prijave razvojno-raziskovalne organizacije.

Med prijavami so bila zastopana zelo raznolika vsebinska področja: 22 inovacij s področja računalništva in informatike, 16 s področij elektrotehnike in telekomunikacij, 14 s področja strojništva, 10 s področja arhitekture in gradbeništva, 10 s področja športa in rekreacije ter 5 s področja ekologije.

Prijave je ocenjevala Nacionalna ocenjevalna komisija, sestavljena iz 44 uglednih slovenskih strokovnjakov, ki celovito pokrivajo področja ocenjevanja. Končna ocena vsake prijave je sestavljena iz ocen treh ločenih recenzij, v okviru katerih so člani komisije ovrednotili tehnične, vsebinske, inovacijske in podjetniško-poslovne vidike, vidike odličnosti ustvarjalnih industrij in vidike pravic intelektualne lastnine. Ključni kriteriji ocenjevanja so bili: uporabna vrednost, inovativnost, potencialni pomen oziroma vpliv – relevantnost, praktična izvedljivost, tržna privlačnost, družbeno-ekonomski učinki in ustreznost pristopa.

Seznam prijavljenih inovacij in njihova razvrstitev po kategorijah je objavljen spodaj.

Seznam vseh prijavljenih inovacij po rezultatih (PDF, 273 kb)