Pot podjetniške zamisli

Na Slovenskem forumu inovacij prikazujemo razvojni proces od zamisli do komercializaije inovacije. Pot podjetniške zamisli sestoji iz štirih razvojnih korakov, ki obeležujejo bolj ali manj težavno pot inovatorja od trenutka, ko se mu je porodila nova ideja za izdelek/storitev do uspešnega trženja inovacije. Posamezni koraki so dobro razvidni in povezani z institucijami, ki lahko inovatorjem pomagajo v posameznih razvojnih fazah:

1. Imam idejo! V prvem koraku, ko nosilci ideje iščejo prve otipljive napotke za razvoj svoje ideje do tržne uveljavitve, se predstavljajo univerzitetni inkubatorji, pisarne za prenos tehnologij ter podjetniški inkubatorji. Gre za tiste deležnike, ki s svojimi storitvami nudijo oceno poslovnega potenciala ideje, podjetniško izobraževanje ter svetovalne storitve, ki lahko vodijo k ustanovitvi podjetja.

2. Ustanavljam podjetje. Drugi korak samega procesa ustanavljanja podjetja v Sloveniji obširno podpirajo VEM točke, kar 35 jih je v državi. Tako lahko na enem mestu dobite vse potrebne informacije ter ustanovite pravno osebo.

3. Razvijam izdelek/storitev. Pri razvoju novega izdelka oz. storitve lahko največ pripomorejo pisarne za prenos tehnologij, tehnološki parki ter partnerji, ki skrbijo za zaščito intelektualne lastnine.

4. Podjetje raste - tržim in prodiram na tuja tržišča. Zadnji korak (ali še vedno začetni, če upoštevamo, da gre pri razvoju podjetja lahko tudi za življenjski cikel posameznika), je seveda učinkovito osvajanje tržišča, kar smo poimenovali Širim podjetje oz. tržim inovacijo. Tudi na tem področju se predstavlja mreža pisarn za prenos tenologij, storitve tehnoloških parkov in drugih, ki delujejo na področju internacionalizacije in trženja.

 Pot podjetniške zamisli (546 kb)