Mednarodna tehnološka borza

Mednarodna tehnološka borza 5. Slovenskega foruma inovacij se je odvijala na samem prizorišču prireditve 2. in 3. decembra 2010. Prijave na borzo bodo možne v sklopu 6. Slovenskega foruma inovacij o čemer boste pravočasno obveščeni tekom leta.

JAPTI v sodelovanju z Enterprise Europe Network organizira prvo Mednarodno tehnološko borzo v sklopu 5. Slovenskega foruma inovacij.

Namen tehnološke borze je predstaviti in povezati tuja in domača podjetja, raziskovalne institucije ter razvojne institucije, ki imajo zanimivo tehnološko ponudbo ali povpraševanje.

Cilj tehnološke borze je približati nove tehnologije, inovacije in podjetniške potenciale mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter spodbuditi njihov razvoj v Sloveniji.

Rok za prijavo na sestanke: 24. november 2010

Način prijave na sestanke: na naslov ffoAjkt/tj sporočite s predstavnikom katere tuje organizacije želite imeti sestanek. V primeru velikega interesa bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prvi. V primeru premajhnega interesa si pridržujemo pravico sestanke odpovedati. Individualne urnike (s točno uro sestanka) boste dobili do 22. novembra 2010.

Več informacij:  
Marjeta Trobec, nbskfub/uspcfdAjkt/tj, tel.: 01 477 3879
Sonja Petrič, tpokb/qfusjdAvoj.nc/tj, tel.: 02 235 5259
Višnja Vulić, wjtokb/wvmjdAh{t/tj, tel.: 01 589 8362
Simon Čotar, tjnpo/dpubsA{st/vqs/tj, tel.: 05 663 7783   

Seznam in profili tujih podjetij:

Organizacija Vrsta organizacije Država Naslov profila Naslov profila (v angleščini)
Plasmanitriertechnik Podjetje Nemčija Tehnologija za utrditev kovinskih in neferitnih površin s prihrankom energije do 50% Technology for hardening metal and non-ferrous surfaces by energy saving up to 50%
ITP GmbH Podjetje Nemčija Sedežno gretje z mobilnim virom energije Wheelchair heating cushion with mobile energy supply
ITP GmbH Podjetje Nemčija Tekstilni aktuatorji in senzorji Textile actuators and textile sensors
Global Tracking Podjetje Avstrija Sledenje vozila v realnem času & prikaz upravljanja flote Real-time Vehicle Tracking & Monitoring Solutions for Fleet Management
Mihajlo Pupin Institute Inštitut Srbija Avtomatska lokalizacija vozila Automatic vehicle location system
Mihajlo Pupin Institute Inštitut Srbija GPS ura GPSReal-Time Clock
Mihajlo Pupin Institute Inštitut Srbija Sistem za cestninjenje Highway Pay-Toll Systems
Mihajlo Pupin Institute Inštitut Srbija Industrijski procesni računalnik za kontrolo v realnem času, zasnovan na LINUX operacijskem sistemu Industry grade multifunctional processing computer for real-time process control based on open source LINUX operating system
Mihajlo Pupin Institute Inštitut Srbija Integrirana kontrola tehničnih sistemov  letališča Integrated control of technical airport systems
Mihajlo Pupin Institute Inštitut Srbija Sistem nadzora in  javnega obveščanja v primeru elementarnih nesreč Public surveillance, notification & warning system
Franco Venturini Podjetje Italija Inovativne in učinkovite prefabricirane fasadne plošče za nove in obstoječe stavbe Innovative and efficient prefabricated envelope for new and existing buildings
CMS electronics gmbh Podjetje Avstrija Stranke za proizvajalce elektronike Customers for Electronic Manufacturing Services
CTR Carinthian Tech Research AG Podjetje Avstrija Brezkontaktna kontrola kvalitete in optimizacija procesov Non Contact Quality Control and Process Optimisation
CTR Carinthian Tech Research AG Podjetje Avstrija Optični mikrosistemi
Tehnologija za visokotehnološke aplikacije
Optical Microsystems (MOEMS) Technology for High Level Applications
CTR Carinthian Tech Research AG Podjetje Avstrija Usluge simulacije za stroškovno učinkovit razvoj in študije izvedljivosti Simulation Services for Cost Efficient Development and Feasibility Purposes
Iturus sum d.o.o. Podjetje Hrvaška Inovativna programska oprema za upravljanje v turističnem sektorju Innovative software application for business management in tourism sector
Pjer d.o.o. Podjetje Hrvaška Sistem izolacijskih form s spremenljivo  dolžino Insulated concrete form system with variable length wall ties
Mladen Ćubrić Podjetje Hrvaška Mehanizem za samonavijanje fleksibilnih kablov Self propelled coil assembly for two way winding of flexible cables
Spotrack Podjetje Hrvaška Nova tehnologija računalniškega vida – trodimenzionalno vizualno sledenje New technology in computer vision systems - Three-dimensional visual tracking
Construo mat Podjetje Hrvaška Prenosna telekomunikacijska bazna postaja z avtomatičnim justiranjem višine antene Transportable telecommunication base station with automatic mast height adjustment-mobile telecommunications antenna mast, MTAM
Rudjer Innovations Ltd. Podjetje Hrvaška Analizator mehkih delcev v tekočini Analyser of Soft Particles in Liquids
Rudjer Innovations Ltd. Podjetje Hrvaška Bakterijske kulture za degradacijo atrazina in ostalih s-triazin pesticidov Bacterial culture for degradation of atrazine and other s-triazine pesticides
Rudjer Innovations Ltd. Podjetje Hrvaška Slepa extrakcija čistih komponent iz spektroskopskih ali spektrometerskih merjenj Blind extraction of pure components from spectroscopic or spectrometric measurement
Rudjer Innovations Ltd. Podjetje Hrvaška Inteligentni mobilni kontaktni osvetljevalec za fotodinamično terapijo površinskih tumorjev Intelligent mobile contact illuminator for photodynamic therapy of surface tumours
Rudjer Innovations Ltd. Podjetje Hrvaška Nov anionski detektor New anion detectors
Rudjer Innovations Ltd. Podjetje Hrvaška Nov način priprave antivirusnih farmacevtskih preparatov New antiviral pharmaceutical preparation
Rudjer Innovations Ltd. Podjetje Hrvaška Nova kiralna stacionarna faza za tekočinsko kromatografijo New chiral stationary phases for liquid chromatography
Eduard Sturm Podjetje Avstrija Načrtovanje eksperimentov Design of Experiments
Kompetenzzentrum Holz GmbH Podjetje Avstrija Raziskovalne ekspertize za les, procesiranje lesa in kemična industrija Research expertise for the wood, the wood processing and chemical industry (dodatne informacije)
SiteCake.com Podjetje Srbija Sistem za upravljanje zadovoljstva strank Content management system
Novatronic Podjetje Srbija Prikazovalniki v LED tehnologiji Displays in LED technology
Dotcom s.r.l. Podjetje Italija Informacijske tehnologije, usluge za upravljanje z dokumenti Information technologies, services from document management
Science & Technology Park of IHIS Podjetje Srbija Obdelava smeti s plazmo Implementation of Plasma Resource Recovery System

Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF

Inštitut Nemčija Inženirske usluge Fraunhoferjevega LBF Engineering services of the Fraunhofer LBF
WHagn Industrievertretungen & Handel e.U. Podjetje Avstrija 100 % biorazgradljiv bio-polimer - enake karakteristike kot obstoječe sintetične smole 100 % biodegradable bio-polymer - offering the same characteristics as state-of-the-art synthetic resins
Thomas Herzig Podjetje Avstrija "pneumocell" - oprema za sestavljanje napihljivih gradbenih elementov "pneumocell" - an assembly-kit consisting of inflatable building elements
Esteco s.r.l. Podjetje Italija Programska oprema za računalniško podprto inženirsko orodje (CAE) primerna za avtomobilsko, letalsko, farmacevtsko ter petrokemično industrijo Multidisciplinary and multi-objective optimization and design environment, written to allow easy coupling to almost any computer aided engineering (CAE) tool