Obseg brezplačnih storitev

Avtorji 45 izbranih inovacij bodo imeli možnost brezplačne predstavitve s plakatom in/ali eksponatom na posebej opremljenem razstavnem prostoru, v programskem delu prireditve 10. Slovenski forum inovacij, na socialnih omrežjih ter na spletu: www.foruminovacij.si. Način predstavitve in prisotnost na spletni strani ter v tiskanih gradivih prireditve, bo naknadno določil organizator na poenoten način.

Vsakemu prijavitelju pripada v okviru prireditve 10. Slovenski forum inovacij naslednji obseg brezplačnih storitev:

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV NA RAZSTAVI:

 • osnovni tipski razstavni prostor je velikosti do 10 m2; vse ostale potrebe razstavljavcev pa se usklajuje glede na finančne in prostorske zmožnosti, ki jih ima organizator in se dogovorijo naknadno, pred prireditvijo,
 • razstavna stojnica 10. Slovenskega foruma inovacij s pultom in odlagalno površino. Razstavni stojnici pripada tudi preproga in barski stolček. Slikovno gradivo o postavitvi razstave iz lanskega dogodka je dosegljivo tukaj 
 • en osnovni električni priključek (1,5kW, 220V/10A);
 • brezžični internet.
 • ostale dodatne tehnične priključke in opremo, ki jih potrebuje prijavitelj, bosta naknadno dogovorila prijavitelj in organizator, v okviru infrastrukturnih in finančnih zmožnosti organizatorja.

BREZPLAČNE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI:

 • predstavitev inovacije v programskem delu prireditve 10. Slovenski forum inovacij,
 • snemanje krajše promocijske videopredstavitve, ki bo javno objavljena preko različnih kanalov,
 • javna objava predstavitve inovacije na spletni strani dogodka, organizatorjevih spletnih straneh in spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • na socialnih omrežjih (fb, twitter, youtube),
 • močna medijska podpora dogodku,
 • promocija inovacij preko aktivnosti v sklopu programa dela SPIRIT Slovenija, doma in v tujini.

OSTALE BREZPLAČNE STORITVE:

 • priprava na učinkovito predstavitev inovacije v 90 sekundah predvidoma v prvem tednu novembra,
 • organizacija neposrednih poslovnih stikov in razgovorov z različnimi strokovnjaki, poslovneži in investitorji,
 • možnost neposredne predstavitve inovacije pred tujimi investitorji na dogodku COINVEST, ki bo potekal na isti lokaciji, vzporedno z drugim dnem Slovenskega foruma inovacij. Za predstavitev pred tujimi investitorji na dogodku COINVEST bo potrebna dodatna prijava preko povezave, ki jo bo organizator izbranim avtorjem inovacij posredoval naknadno.