Javno povabilo k prijavi inovacij

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi k prijavi inovativne posameznike, skupine posameznikov, podjetja in druge organizacije, ki se želijo predstaviti in sodelovati na poslovnem dogodku 10. Slovenski forum inovacij, ki letos postaja mednarodna prireditev z vključevanjem poslovne in investicijske javnosti iz območja osrednje in jugovzhodne Evrope. 

Dogodek se bo odvijal 17. in 18. novembra 2015, v Šempetru pri Gorici. 

Kdo se lahko prijavi? 

  • inovativni posameznik ali skupina posameznikov,
  • inovativna podjetja podjetja oz. organizacije.

Isti prijavitelj lahko prijavi različne inovacije v različnih kategorijah, vendar je omejen s skupno največ dvema prijavama.

Kako se prijavite?

  • z izpolnitvijo spletnega obrazca, v katerem opišete vsebino, namen, cilje in ostale podatke o vašem projektu.

Rok za prijavo:

  • po prejemu prvih 150 prijav inovacij oziroma najkasneje 11. oktobra 2015, ob 23:59 uri.
  • obvestilo o izboru bomo poslali prijaviteljem najkasneje do 25. oktobra 2015 na elektronski naslov kontaktne osebe, navedene v prijavnem obrazcu.

Več informacij: