SPIRIT Slovenija

O intelektualni lastniniPravice intelektualne lastnine so izključne in temeljijo na nekaterih osnovnih načelih:

 • Imetnik pravice sme prepovedati komercialno izkoriščanje predmeta pravice, za katerega ni dal dovoljenja.
 • Varstvo teh pravic se nanaša izključno na gospodarsko dejavnost.
 • Pravice so teritorialne in časovno omejene (razen blagovnih znamk, trgovskih imen in geografskih označb, za katere velja, da varstvo pravic traja neomejeno dolgo). Po izteku zakonsko predpisane dobe postane predmet takšnega varstva javna dobrina in ga lahko vsakdo svobodno komercialno izkorišča.

Zaradi izključne narave so pravice intelektualne lastnine izredno pomembne predvsem z ekonomskega vidika, saj povečujejo konkurenčnost in pospešujejo rast in razvoj nacionalnega gospodarstva.

Na podlagi Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino se deli intelektualno lastnino na tiste pravice, ki se nanašajo na:

 • literarno, umetniško in znanstveno delo,
 • ustvarjalna dela izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij,
 • invencije na vseh področjih človeškega ustvarjanja,
 • znanstvena odkritja,
 • industrijsko oblikovanje,
 • blagovne in storitvene znamke, trgovska imena in označbe,
 • zaščito proti nelojalni konkurenci. 

V Sloveniji je pristojen za opravljanje nalog s področja intelektualne lastnine Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Njegovo poslanstvo je:

 • vzpostavitev učinkovite in mednarodno primerljive infrastrukture na področju pravic intelektualne lastnine,
 • spodbujanje inovativnosti,
 • izboljšanje konkurenčnosti slovenskega inovacijskega okolja,
 • ozaveščanje javnosti o pomenu varstva pravic intelektualne lastnine.