SPIRIT Slovenija

Interaktivna orodjaPreizkusite svoje poslovne sposobnosti in sposobnosti svojega podjetja z  orodji in vprašalniki ter spoznajte nekaj več tudi o svojih inovacijskih sposobnostih ter o tem, kaj bi lahko še izboljšali, da bi bili pri svojem delu uspešnejši.

BREZPLAČNI VPRAŠALNIKI

Vsi inovativni posamezniki imate na voljo brezplačno uporabo orodja, s katerim boste hitro in učinkovito izdelali celovit poslovni načrt, vključno s finančnimi projekcijami in bilancami. V okviru projekta je v sodelovanju s Tovarno podjemov izdelan tudi praktičen primer poslovnega načrta z navodili za uporabo orodja in komentarji.

Vprašalnik Inovacijski menedžment je kratek in preprost vprašalnik, ki obravnava osnovne kategorije inovacijskega menedžmenta. Rezultati so na voljo takoj.

Vprašalnik IMP3rove  je Evropska komisija na Innova konferenci v Lyonu izbrala kot najboljše inovacijsko orodje - "Best Innovation Tool 2008". Nagrado je dobil zaradi pozitivnega vpliva na MSP in dodane vrednosti za celoten evropski prostor. Najbolj zanimiva značilnost orodja IMP3rove je, da omogoča podjetjem, da primerjajo svojo inovacijsko sposobnost s svojimi konkurenti znotraj istega sektorja v različnih državah ali pa znotraj ene države v različnih sektorjih.

PLAČLJIV VPRAŠALNIK

Preizkusite orodje in preverite ali je vaš poslovni načrt primeren za predstavitev pred investitorji. Orodje vas bo intuitivno vodilo skozi posamezne faze vašega poslovnega načrta in vam pomagalo z nasveti za njegovo izboljšanje. Končni rezultati so dosegljivi takoj v tabelarični, grafični in tekstualni obliki. Več o orodju.

SAT PRO Tool je spletno orodje, ki je bilo razvito v projektu Gate2Growth, ki ga podpira Evropska komisija. Namenjen je podpori inovativnim evropskim podjetnikom in strokovnjakom, ki želijo pospeševati inovativnost. Celoten prevod orodja v slovenski jezik in brezplačne licence do 31.12.2010 je zagotovil JAPTI prek programa Slovenski center za konkurenčnost in inovativnost.